realmemall.net
当前位置:首页>>关于上面几下面是口 什么字的资料>>

上面几下面是口 什么字

叽[jī] [字义]:1.〔~咕〕象声词,形容小声说话,如“两人~~了半天,不知在说什么”(“咕”读轻声).2.象声词:小鸟~~叫.

吾1 wú 我,我的:吾身.吾国.吾辈. 姓. yù 古同“御”,抵御. 4 Iwe 笔画数:7; 部首:口; 笔顺编号:1251251五笔输入法:gkf 编辑本段 详细解释 吾 wú 【代】

是“谷”字.这个字字典里是没有了,是建国初期那段时间的简体字(就和上面一个草字头,下面一个口,读“喜”一样). 不客气居然没有采纳我的的答案~~~!!!

一口为“口” 二口为“吕” 三口为“品”或“日” 四口为“田”或“目” 五口为“吾” 六口为“昌” 七口为“唱” 八口为“只” 九口为“晶” 十口为“古” 十一口为“咕”或“吉”

两个口:日、曰、吕;三个口:品、目;四个口:田、器;五个口:吾;六个口:唔、晶;七个口:叱;八个口:叭、只;十个口:叶、古;千个口:、舌

铅、沿

一个口 日 二个口 吕 三个口 品 四个口 田 五个口 吾 六个口 唔(五口加一口) 七个口 叱 八个口 只 九个口 味 八加(+)一口 十个口 古 参考资料:http://wenwen.sogou.com/z/q767506574.htm

一个口口/日 两个口吕/回 三个口品 四个口田 五个口吾 六个口唔/晶 七个口叱 八个口只/叭 九个口味/曹 十个口古/叶 千个口------舌

拼音:yan3 沿的异体字.1、同兖.2、同沿之右.山间泥沼地.

“人下一个口”、“上看十个口”、“下看八个口”各指的字为:合、古、只.1、合 :hé 指运动时全身上下、四肢百骸都能互相配合,协调一致,使全身各部动作的幅度

xaairways.com | qwrx.net | pdqn.net | 596dsw.cn | bfym.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.realmemall.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com